Praktijkfolder

Praktijkfolder KNP Praktijk


KNP Praktijk

High Tech Campus 41
5656 AE Eindhoven
Telefoon: 040 - 8004292
Spoed: 06 - 465 900 96

De handleiding voor uw kind

Wachttijd onderzoek ongeveer 1,5 weken

KvK-nummer: 17202797

www.knp-praktijk.nl

E-mail: welkom@knp-praktijk.nl


Klinische Neuro Psychologie

welkom@knp-praktijk.nl

KNP Klinische Neuro Psychologie: Hersen-gedrag relaties. IAM onderzoek: Intelligence Attention Memory: onderzoek naar het probleem oplossend cognitief en sociaal vermogen, de aandacht-concentratie en geheugenfuncties.

Voor JEUGD (18-) klik HIER 

VOLWASSENEN (18+) klik HIER

Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh

Klinisch neuropsycholoog BIG Specialist (art. 14 wet BIG)

http://www.athenas.nl/sprekers/dr-annemaaike-serlier-van-den-bergh

Ingeschreven in registers: NIP (Kinder en Jeugd psycholoog NIP Specialist), LVVP, NVN, NVGzP, APA-pediatric, European Certificate in Psychology. NVVP/LVVP gevisiteerd en gecertificeerd. Docent Behavioural and Social Science (Artsen Jeugdgezondheidszorg), Supervisor, Assistant Professor Universiteit Maastricht, Faculty Psychology and Neuroscience, department neuropsychology and psychopharmacology. 

Onderzoek, uitslag met advies én rapport op één dag, mogelijk door digitaal vooronderzoek.

Onderzoek naar het neurocognitief & sociaal ontwikkelingsprofiel.

Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh Klinisch Neuro Psycholoog BIG specialist

GZ-psycholoog BIG, Psycholoog NIP, K&J psycholoog NIP Specialist, Supervisor. Docent Opleiding Jeugdarts, docent Universiteit Maastricht.  Wie is Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh?

"Het gaat niet om de diagnose maar om de aanpak''.

Een diagnose geeft richting over de ''aanvliegroute'' van de aanpak. Hiervoor is informatie nodig. Is er een andere manier van aansturing (ADD/ADHD), leren (talig of visueel) of een andere manier van zijn (autisme)? Een probleem wordt pas een probleem als U én het kind zelf niet weten welke manier (van leren en zijn) passend is. Onzekerheid ontstaat door een gebrek aan informatie.

Lees de procdure aanmelding en tarieven Procedure aanmelding

U kunt HIER de brochure lezen over het kwaliteitsbeleid. KNP Praktijk is aangesloten bij het LVVP, de Landelijk Vereniging van Vrijgevestigde klinisch-neuro-Psychologen

 

 

Ψ

Jeugd 18-

Aanmelden voor onderzoek?

Aanvraag zorg via huisarts of jeugdarts

 1. Download Verwijsbrief HIER laat deze door uw huisarts of jeugdarts ondertekenen en mail die naar welkom@knp-praktijk.nl 
 2. De vergoeding van de zorg (de beschikking) wordt door ons aangevraagd.
 3. Als het bewijs voor vergoeding (de beschikking) bij ons binnen is, ontvangt u per mail enkele beveiligde digitale vragenlijsten (voor-onderzoek) en een datum voor het hoofdonderzoek met uitslag én rapport op dezelfde dag!

KNP Praktijk heeft contracten met onderstaande 21 gemeentes:

 

 1. Asten

 2. Bergeijk

 3. Best

 4. Bladel

 5. Cranendonck

 6. Deurne

 7. Eersel

 8. Eindhoven

 9. Geldrop-Mierlo

 10. Gemert Bakel

 11. Heeze-Leende

 12. Helmond

 13. Laarbeek / Aarle-Rixtel

 14. Nuenen

 15. Oirschot

 16. Reusel-de Mierde

 17. Someren

 18. Son en Breugel

 19. Valkenswaard

 20. Veldhoven

 21. Waalre

 

Andere gemeente?

Mocht uw kind uit een andere gemeente komen dan kunt u via uw gemeente een maatwerkarrangemant aanvragen. Neem daarvoor contact op met uw eigen gemeente.

Aanvraag zorg via gemeente beschikking

U kunt bij de gemeente ook zelf als ouder(s) een beschikking (vergoeding) aanvragen en deze naar ons toemailen. 

Aanvraag zorg via gemeente / pgb

U kunt via de gemeente (bij boven regionale aanvragen) zorg aanvragen via PGB voor informatie:

https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/pgb-voor-jeugdhulp/

Klik  HIER voor de flyer over KNP Praktijk

 

 

Wilt u onderzoek in het Engels, ga naar Pediatric Neuro Psychology u vindt daar ook de particuliere onderzoekstarieven

 

 

 

NLD onderzoek

Wanneer onderzoek naar de Non-verbale leerstoornis (NLD)?

 • Lezen gaat (heel) goed en rekenen gaat (heel) slecht (''ik heb een talenknobbel en een rekendeuk'').
 • Visueel-spatieel-ruimtelijk probleem (''draai mij rond en ik ben de weg kwijt'').
 • Tactiel-fijn motorische onhandigheid (''zwemmen en rennen gaat anders en ik wil nie knjippen, pjakke en pjikke'')
 • Sociale interpretatie (''op het schoolplein zie ik niet wat anderen doen, ik vraag het, maar zij willen niet stoppen'') 

 

Wat is het voordeel van een onderzoek?

U krijgt de ''handleiding'' van wat uw kind kan (vaardigheden) om het probleem (de tekorten) mee aan te pakken.

 • Als er sprake is van NLD, dan is de aanpak voor bijvoorbeeld het rekenen heel anders dan bij dyscalculie.
 • Uitleg over hoe u kind leert en doet geeft rust ene ruimte (''de puzzelstukjes vallen ineens op de juiste plaats'').
 • De ontwikkeling wordt veel duidelijker (schoolkeuze; studie-profiel; beroepsmogelijkheden; sociale relaties).
 

''Door het onderzoek wist ik eindelijk wat het beste bij ons kind paste. Toen ik dat met school heb besproken konden zij ook beter met hem verder. Het was net alsof alle puzzelstukjes op zijn plaats vielen''

  

 Kent u de verschillen en overeenkomsten tussen dyslexie, dyscalculie én NLD?

Bestel HIER een groot formaat POSTER over leerstoornissen

 

Bestel extra het NLD-kwartet of de uitgave NLD op de basisschool met behandelplan

 

 U kunt HIER de documentaire over NLD bekijken

 

 

Hebt u altijd al willen weten waarom u overal verdwaalt? En waarom u de nieuwe magnetron alleen met een geschreven handleiding kunt begrijpen? Of waarom uw kind niets van rekenen snapt maar wel honderduit praat? Waarom het snelle praters zijn en langzame doeners? Lees dan ‘Welkom bij De Taalclub’. Deze uitgave zal binnenkort verschijnen en heet:

  

Welkom@detaalclub, Over taaldenkers in een beeldcultuur. De typerende ontwikkeling bij een non-verbale leerstoornis, NLD

Dr Annemaaike M.H.L. Serlier-van den Bergh Klinisch Neuro Psycholoog BIG & Stella Braam, onderzoeksjournalist. 

Wilt u begrijpen waarom sommige kinderen van jongs af aan al zo goed kunnen praten maar het doen uitstellen? Waarom sommige een talenknobbels hebben maar ook een rekendeuk? Waarom ze zovaak verdalen en informatie die ze zien maar niet willen onthouden? Ten onrechte kunt u denken dat anderen het beter kunnen of het beter hebben, dat er sprake is van ADHD of mensen nog steeds denken dat er sprake is van autisme? De moeite waard om na te gaan wat er echt aan de hand is; niet om de diagnose maar om de aanpak. 

 

 ‘’Taal is jullie kracht maar let op, het is ook jullie valkuil. Niet alles is met taal op te lossen.Maar wel veel.’’

 

 

Verwachtte publicatie: De auteurs beschrijven de ontwikkeling van een talig leven. Door hun uitleg wordt duidelijk wie ze zijn en wat ze kunnen. Door de vele tips en praktijkvoorbeelden is dit een uniek document. Welkom@detaalclub is een uitgave die gepubliceerd gaat worden en gaat over Taaldenkers in een  beeldcultuur. Houdt u deze website in de gaten? U kunt ook een mail sturen naar welkom@knp-praktijk.nl Wij mailen u als de uitgave gereed is. U kunt ook mailen als u een lezing wilt boeken bij een of beide auteurs of als u een workshop hierover wenst. Contactformulier

 

Welkom bij De Taalclub! De wereld van ‘talige’ mensen. De succesvolle journalisten, schrijvers, presentators en cabaretiers, het gezelschap van vlotte schrijvers en praters die met taal lijken te goochelen. 

Hun startknop is taal. Hun stopknop is zien en doen. Misschien hebt u ook zo’n kind dat honderduit praat en sterk is in taal. Een echte talenknobbel die in de war raakt wanneer hij of zij iets moet nadoen wat u hem voordoet. Een kind dat wel over een puzzel wil praten maar ' m niet wil leggen. Dat in groep 1 al tegen de juf zei: 'Ik wil niet knjippen, niet pjakken en niet pjikken.' Iemand die het liefst in een hoekje met een boekje zit. Herkent u dit? Dan heten wij u welkom bij De Taalclub. 

Succesvolle schrijvers, zeker. Maar niet alle leden van De Taalclub schoppen het zo ver. Helaas is er ook veel dat deze taaldenkers niet kunnen. In elke klas zit minstens één kind dat talig zo sterk is. Uit het promotie-onderzoek van Dr Serlier-van den Bergh bleek dat zeker 5 procent van de basisschoolleerlingen in Nederland eenzijdig talig is. Zij hebben een leerstoornis die ‘Nonverbal Learning Disability' wordt genoemd, afgekort ‘NLD’. Deze kinderen (evenveel jongens als meisjes) leren hoofdzakelijk door te horen en te praten maar minder goed door naar iets te kijken en het tegelijkertijd te moeten nadoen. Leren fietsen en/of zwemmen bijvoorbeeld kan lastig voor ze zijn, het aanleren duurt lang. Of ballet. De pasjes die de docent voordoet krijgen ze niet onder de knie. 

Praters zijn het, geen doeners. Onhandig in velerlei opzicht. Ook op school krijgen zij problemen, vooral met rekenen. Ze begrijpen echte niet wat ze aan het doen zijn terwijl ze lezen als de beste. Je mag blij zijn als ze hun nieuwe klaslokaal op tijd kunnen vinden. Zelfs op school kunnen ze verdwalen. Hun oriëntatievermogen is gebrekkig. Waar ze geweest zijn onthouden ze echt niet in één keer. 

Zij kijken de kat uit de boom, want elke nieuwe situatie maakt ze onzeker. En vrienden maken? Ze willen niets liever, maar hoe doe je dat? Contact maken met leeftijdsgenootjes lukt niet goed en het gebeurt dat zij al jong ontgoocheld raken. ‘’Hoe doe je dat?’’ Vanwege de beeldcultuur worstelen steeds meer taaldenkers met het leven. Het onderwijs en de leefwereld worden steeds visueler. Leden van de Taalclub bezwijken in de visuele ‘’je-snapt-het-beeld-wel’’ kijkcultuur. ‘Ik kijk maar half naar de film, ik luister eigenlijk naar wat ze zeggen.’   

De leerstoornis NLD die in verschillende gradaties kan voorkomen, is in Nederland nog onvoldoende bekend. NLD is op leergebied het tegenovergestelde van dyslexie, de taalstoornis die mensen vaak wel kennen. Kinderen met dyslexie zijn visueel sterk, maar ondervinden problemen met de taal. Met de juiste begeleiding vinden zij hun weg en dat geldt óók voor kinderen met NLD. Daarom biedt dit boek hoop: met de juiste aanpak kunnen de talenknobbels het optimale uit zichzelf halen.

 

Welkom@detaalclub is ontstaan dankzij samenwerking tussen dr. Annemaaike Serlier-Van den Bergh en Stella Braam. Serlier-Van den Bergh is klinisch neuropsycholoog en in Nederland de expert op dit terrein. Zij heeft vele kinderen gezien en onderzocht. In haar praktijk komt zij dagelijks in contact met hen en hun ouders. 'Ik weet hoe nodig deze informatie is,’ zegt Serlier-Van den Bergh. Haar uitspraak over de basisaanpak voor personen met NLD ‘eerst het praatje en dan pas het plaatje’ is intussen een begrip geworden in onderwijsland. Braam op haar beurt is onderzoeksjournaliste en heeft zelf NLD. Zij ondervindt deze 'beperking’ nog dagelijks aan den lijve. 'Ik ben goed in taal maar daarmee heb je ook alles gezegd.'

Dit boek is niet bedoeld om het zoveelste label of etiket aan te brengen. ''Het gaat niet om de diagnose maar om de aanpak en het kweken van begrip'' geeft Dr. Serlier-Van den Bergh aan. Wij hebben een helder doel: deze leerstoornis voor een breed publiek toegankelijk maken zodat de kinderen, jongeren en volwassenen met NLD  - de taaldenkers in een beeldcultuur - worden herkend en bijgestaan. Het doel is het verder kunnen ontplooien en inzetten van hun talent.  

Wat staat u te wachten? Aan de hand van ervaringen van ouders met hun kinderen met NLD gidsen wij u door het land der Taaldenkers. We beginnen met de moeder van Olivier. Over hoe anders hij was als baby, peuter en kleuter. Gevolgd door de vader van Eva, het meisje op de basisschool dat óók lid is van de Taalclub. De moeder van Han op haar beurt verschaft een beeld van taaldenkers op de middelbare school. En dan Sanne, hoe het haar als studente met NLD verging. Mede-auteur Stella Braam vertelt waar zij tegenaan loopt als volwassene met NLD. Dr. Annemaaike Serlier-Van den Bergh legt uit wat NLD is en wat nodig is om deze kinderen en jongvolwassenen te begeleiden.

 

Uiteraard verschaffen we handige tips die u direct in de praktijk kunt toepassen. 

Welkom bij De Taalclub! De typerende ontwikkeling bij een non-verbale leerstoornis, NLD. 

 

Training voor leerkrachten & hulpverleners NLD-screening

  

 

 

 

 

Voordelen onderzoek

 Wanneer is een onderzoek naar de verbale leerstoornis, dyscalculie nodig?

 • De meeste schoolvakken gaan goed maar rekenen en wiskunde blijven fors achter. (''Hoe kan het dat alleen rekenen niet gaat?")
 • Bij rekenen wordt de procedure vergeten, ook al ging die voorheen wel goed. (''Oeps, hoe zat dat ook al weer?'')
 • Het onthouden van het talig rekenen (algebra, met getallen) gaat voortdurend moeizaam. (''Ik draai getallen om, ze zeggen me niets, ik heb er geen beeld bij'').

Wat is het voordeel van een onderzoek?

 • Door de verplichte invoering van de rekentoets worden reken-niveau's vastgesteld die bij falen de doorstroom in het middelbaar onderwijs kunnen belemmeren. Onderzoek naar waar het probleem ligt, geeft richting voor de start van remediering.
 • Bij vaststelling van Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie kan en mag het protocol voor BAO-SBO-SO of VO gevolgd worden door de school.
 • Het leren-leren bij dyscalculie kent een hele specifieke volgorde en aanpak. Deze wordt aan de ouder(s) en leerling uitgelegd en getoond.

Anders leren en/of zijn?

Als uw zoon of dochter anders leert of anders is dan andere kinderen, wilt u graag dat de andere manier van leren of zijn voor uw zoon of dochter duidelijk is. Zeker als u er vroeg bij bent kan een leerstijl onderzoek erg effectief zijn.

Het gaat niet om de diagnose, maar om de juiste aanpak!

Er zijn 2 typen leerstoornissen: (1) Verbale leerstoornissen (bv dyslexie) en (2) Non-verbale leerstoornissen.

Bij een Verbale leerstoornis heeft het kind moeite met het talig automatiseren met gevolgen voor het lezen en de spelling. Bij een Non-verbale leerstoornis heeft het kind moeit met het visueel automatiseren met gevolgen voor onder andere het rekenen. Het leren gaat niet vanzelf.

Bij autisme heeft het kind moeite met de aansluiting bij vooral leeftijdgenoten en met de aanpassing aan nieuwe situaties. Het contact maken gaat niet vanzelf.

Anders denken

 

Praktijkinformatie

U kunt bij KNP Praktijk terecht om na te gaan waarom het leren niet gaat zoals verwacht of de manier van zijn anders dan gedacht. Heeft het kind meer tijd nodig bij het leren of komt er niet uit wat erin zit? Is het kind te dromerig of juist te druk? Heeft hij/zij moeite met rekenen of juist bij het lezen en de spelling? Vindt hij of zij het moeilijk om de ander te begrijpen? Met gespecialiseerde neuropsychologische test geven we u inzicht over de wijze van informatieverwerking bij uw kind. Wilt u meer lezen over het onderzoek onderzoek? Klik dan op Praktijkinformatie 2015

Dromerige jongen
 

 

Jeugdwet of onderwijs

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Met de komst van passend onderwijs, de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor zorg op school. Wat doet de school, wat doet de gemeente, en wat is er landelijk geregeld?

Nieuwe wetten

Het afgelopen jaar zijn er verschillende nieuwe wetten van kracht geworden. Op 1 augustus 2014 is gestart met passend onderwijs. Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) in. Ook de Zorgverzekeringswet werd aangepast. Al deze wetten vormen samen de puzzel van passende zorg en ondersteuning, thuis en op school.

Passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning die te maken heeft met onderwijs, met het leren zelf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ondersteuning voor leerlingen die moeilijk leren, of juist hoogbegaafd zijn. Ook gaat het om kinderen die vanwege bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis lastiger leren in de klas. Scholen organiseren deze ondersteuning zelf als het makkelijk in te passen is. Dit heet de basisondersteuning. Voor extra ondersteuning, werken de scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Ambulante begeleiding, aangepast lesmateriaal, extra ondersteuning in de klas, speciaal onderwijs: het valt onder passend onderwijs.

Jeugdwet

Onder de nieuwe Jeugdwet valt ondersteuning die niet direct met onderwijs te maken heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Voorbeelden van de ondersteuning zijn dagbesteding voor kinderen die niet naar school kunnen, individuele begeleiding voor kinderen met bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke beperking. Ook opvoedondersteuning, jeugdbescherming en Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen en jongeren valt onder deze wet.
Meestal vindt de hulp vanuit de Jeugdwet niet plaats op school. Immers, een leerling zit op school om te leren, en de ondersteuning bij leren valt onder passend onderwijs. Er zijn echter een aantal situaties waarin de gemeente vanuit de Jeugdwet toch verantwoordelijk is voor zorg op school. Als een leerling continu toezicht nodig heeft in de klas om te kunnen functioneren, kan dit onder de Jeugdwet vallen. Ook als een kind persoonlijke verzorging nodig heeft omdat hij bijvoorbeeld incontinent is, is de gemeente hier meestal verantwoordelijk voor.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg is de opvolger van de AWBZ, en wordt net als de AWBZ uitgevoerd door het Zorgkantoor. De WLZ is voor kinderen van belang die een ernstige en langdurige beperking hebben. Vaak gaat het om kinderen met zowel een lichamelijke als een verstandelijke beperking. Welke kinderen precies onder de WLZ vallen wordt gebaseerd op welk ‘Zorgzwaartepakket’ (ZZP) zij onder de AWBZ hadden. Een gedetailleerd overzicht van de ZZP’s die nu onder de WLZ vallen lees je hier.

Zorgverzekeringswet

Zorg voor kinderen die een ernstige medische problemen of beperking hebben, vallen onder ‘Intensieve Kindzorg’ en zorgverzekeraars zijn hier verantwoordelijk voor. Het gaat dan vaak om een combinatie van verpleging, verzorging en begeleiding. Deze zorg kan ook op school nodig zijn.

Bron: Onderwijsconsument.nl  

Een afspraak maken / afzeggen

U kunt als ouder(s) of verwijzer een afspraak maken. Mail uw vraag & gegevens naar welkom@knp-praktijk.nl

Via contactgegevens kunt u de naam van uw kind, geboortedatum en andere gegevens kwijt. Wilt u ook aanvullend het BSN (Burger Service Nummer) aan ons doorgeven. Wij zijn verplicht dit in onze administratie op te nemen.

Een afspraak kunt u per e-mail afzeggen. Dit kan kosteloos 24 uur voorafgaand aan het onderzoek. Zonder afzegging brengen wij u kosten in rekening.

 

KNP Praktijk info kaart

Beroepsgeheim

Alles wat u aan Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh, Klinisch Neuro Psycholoog BIG geregistreerd psycholoog (NIP / BIG) vertelt is vertrouwelijk. Zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen, zonder uw toestemming. Uw psycholoog hoeft niet aan u te vragen of zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw behandelaar iets met collega's bespreekt, kunt u dat zeggen. Kennis, kunde, vaardigheid en vertrouwelijkheid is bij de wet BIG geregeld. De aansluiting van Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh bij diverse beroesverenigingen (NIP,LVVP,NVN,NVGzP) zorgen voor de toetsing daarvan. Meer informatie kunt u vinden bij www.psynip.nl

Let op: een gemeente ambtenaar mag volgens de wet geen kennis nemen van diagnostische en/of behandelgegevens van uw kind. Een gemeente medewerk(st)er is niet bevoegd om (vervolg)behandelingen te beoordelen of te indiceren tenzij hij of zij valt onder het kwaliteitsregister Jeugd of de wet BIG. 

 

Onderzoekende jongen

KNP Trainingen

 

Per training vanaf 97,- incl. nieuwe uitgave over NLD  

Lokatie: KNP Trainingen, High Tech Campus 41, Eindhoven

Docent: Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh,

Klinisch Neuro Psycholoog BIG specialist KNP Praktijk

Maastricht University, Psychology and Neuroscience

 

 U kunt zich per afzonderlijke training inschrijven

 

Do 11 mei 9.00 - 12.30 Screening verbale versus non-verbale leerstoornis

98,- euro Inclusief volledige NLD-screeningspakket tbv screening leerstoornissen

Do 11 mei 13.30 - 17.00  NLD in ontwikkeling; van peuter tot student

97,- euro Inclusief uitgave welkom@detaalclub Taaldenkers in een beeldcultuur. De typerende ontwikkeling bij een nonverbale leerstoornis. Klik HIER voor Inhoudsopgave NLD boek

 

Do 1 juni 14.00 - 18.00 Brain trainingen met de tablet; voor efficient leren 

195,- euro Inclusief nieuwe tablet en cover met keyboard, software en apps

 

Vr 16 juni 13.00 - 17.00 Executieve functies: denken & doen training 

99,- Inclusief poster ''Executieve Functie - betekenis en uitleg''

 

Vr 30 juni 9.30 - 13.00  NLD in ontwikkeling; van peuter tot student

97,- euro Inclusief uitgave welkom@detaalclub Taaldenkers in een beeldcultuur. De typerende ontwikkeling bij een nonverbale leerstoornis. Klik HIER voor Inhoudsopgave NLD boek

 

Klinische Neuro Psychologie Training & Opleiding

Mag ik u welkom heten?

 


 

 

Dr Annemaaike (A.M.H.L) Serlier-van den Bergh

Klinisch Neuro Psycholoog BIG specialist

Kinder & Jeugdpsycholoog NIP specialist

Assistant Professor Maastricht University

Dept. Psychology and Neuroscience

 

Opleidingslocatie:

High Tech Campus 41

5656 AE Eindhoven

040 - 800 4292Registraties

Goedgekeurd kwaliteitsregister

BIG specialist registratie nr 79049165925

AGB-zorgverlener: 94-001893

AGB-praktijk: 94-02220

NIP registratie: 00008403

Aangesloten bij LVVP / NVN / NvGZP 

 

Clientwaardering

''Concrete antwoorden maakt zoveel duidelijk, dat geeft houvast.''

''Ik voelde me gezien én gehoord'' ''Ze had heel snel door waar het om ging'' ''Ze heeft duidelijk ervaring in het vak''.

 

 

 

Rapportcijfer 9. Enkele reacties van clienten:

"Zeer kindvriendelijk, kindgericht; onze zoon vond het hele onderzoek geweldig! Zij luistert goed naar het kind, maakt veel grapjes die onze zoon echt geweldig vond. Wij vonden het erg prettig dat op één dag onderzoek en meteen 's middags de uitslag bekend was en doorgesproken werd. Zij komt ons zeer professioneel, kundig over. Conclusie en adviezen zijn duidelijk en concreet. Wachttijd tot afspraak was prima."

"Ik zou iedereen aanraden om een dergelijk onderzoek te doen voor zijn kind. Het geeft een prachtige praktische handleiding voor het kind zelf. Als ouder begrijp ik veel beter wat mijn kind nodig heeft en hoe en waar ze goed gedijt, waar ze zich plezierig bij voelt. Het geeft ook een goed beeld van de mogelijkheden voor vervolgonderwijs."

"Een kindgerichte, lieve, super vakkundige vrouw die net zo lang uit blijft leggen totdat iedereen het begrijpt. We gingen echt met een gerust gevoel weg ondanks de moeilijke berichten die we over onze zoon hebben gekregen. Onze zoon kwam na het onderzoek huppelend naar buiten, als je zou vragen: zullen we morgen nog een keer gaan? zou hij super vrolijk OKÉ hebben geroepen!!!"

Hieronder kunt u meer reacties lezen van ouders en personen die onderzocht en/of behandeld zijn.

U kunt hier nog meer reacties van ouders lezen: Reacties van ouders naar aanleiding van het onderzoek van hun kind.