AVG en privacystatement

Relevante wetgeving AVG en privacystatement gecontroleerd door LVVP beroepsgroep

 

KNP Praktijk, Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh is aangesloten bij de LVVP beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen. Deze heeft de relevante AVG wetgeving voor haar beroepsgroep uitgewerkt. Het document hiervan, de privacystatement, zal in navolging worden gehanteerd. 

Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Indien gewenst kunt u ons volledige privacy reglement inzien.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van zorgovereenkomsten en daaraan verwante diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Website
KNP Praktijk maakt gebruik van praktijkinfo.nl om haar website technisch vorm te geven.

Is de veiligheid van mijn website geborgd bij Praktijkinfo?
Met behulp van experts werkt Praktijkinfo continue aan de veiligstelling van patiëntgegevens en het optimaliseren van de processen. Een website van Praktijkinfo is dan ook veilig. Zo draaien alle Praktijkinfo sites op een beveiligde server-omgeving, is de serverprovider gecertificeerd volgens de internationale normeringen en zijn alle pagina’s voorzien van een SSL-verbinding. Patiëntgegevens worden volledig gescheiden opgeslagen en encrypted van de medicatie en e-consultgegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met KNP Praktijk heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Met vriendelijke groet,

Dr Annemaaike Serlier - van den Bergh, Klinisch Neuro Psycholoog BIG namens KNP Praktijk.