Anders leren en/of zijn?

Als uw zoon of dochter anders leert of anders is dan andere kinderen, wilt u graag dat de andere manier van leren of zijn voor uw zoon of dochter duidelijk is. Zeker als u er vroeg bij bent kan een leerstijl onderzoek erg effectief zijn.

Het gaat niet om de diagnose, maar om de juiste aanpak!

Er zijn 2 typen leerstoornissen: (1) Verbale leerstoornissen (bv dyslexie) en (2) Non-verbale leerstoornissen.

Bij een Verbale leerstoornis heeft het kind moeite met het talig automatiseren met gevolgen voor het lezen en de spelling. Bij een Non-verbale leerstoornis heeft het kind moeit met het visueel automatiseren met gevolgen voor onder andere het rekenen. Het leren gaat niet vanzelf.

Bij autisme heeft het kind moeite met de aansluiting bij vooral leeftijdgenoten en met de aanpassing aan nieuwe situaties. Het contact maken gaat niet vanzelf.

Anders denken