Beroepsgeheim

Alles wat u aan Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh, Klinisch Neuro Psycholoog BIG geregistreerd psycholoog (NIP / BIG) vertelt is vertrouwelijk. Zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen, zonder uw toestemming. Uw psycholoog hoeft niet aan u te vragen of zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw behandelaar iets met collega's bespreekt, kunt u dat zeggen. Kennis, kunde, vaardigheid en vertrouwelijkheid is bij de wet BIG geregeld. De aansluiting van Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh bij diverse beroesverenigingen (NIP,LVVP,NVN,NVGzP) zorgen voor de toetsing daarvan. Meer informatie kunt u vinden bij www.psynip.nl

Let op: een gemeente ambtenaar mag volgens de wet geen kennis nemen van diagnostische en/of behandelgegevens van uw kind. Een gemeente medewerk(st)er is niet bevoegd om (vervolg)behandelingen te beoordelen of te indiceren tenzij hij of zij valt onder het kwaliteitsregister Jeugd of de wet BIG. 

 

Onderzoekende jongen