NLD onderzoek

Wanneer onderzoek naar de Non-verbale leerstoornis (NLD)?

  • Lezen gaat (heel) goed en rekenen gaat (heel) slecht (''ik heb een talenknobbel en een rekendeuk'').
  • Visueel-spatieel-ruimtelijk probleem (''draai mij rond en ik ben de weg kwijt'').
  • Tactiel-fijn motorische onhandigheid (''zwemmen en rennen gaat anders en ik wil nie knjippen, pjakke en pjikke'')
  • Sociale interpretatie (''op het schoolplein zie ik niet wat anderen doen, ik vraag het, maar zij willen niet stoppen'') 

 

Wat is het voordeel van een onderzoek?

U krijgt de ''handleiding'' van wat uw kind kan (vaardigheden) om het probleem (de tekorten) mee aan te pakken.

  • Als er sprake is van NLD, dan is de aanpak voor bijvoorbeeld het rekenen heel anders dan bij dyscalculie.
  • Uitleg over hoe u kind leert en doet geeft rust ene ruimte (''de puzzelstukjes vallen ineens op de juiste plaats'').
  • De ontwikkeling wordt veel duidelijker (schoolkeuze; studie-profiel; beroepsmogelijkheden; sociale relaties).
 

''Door het onderzoek wist ik eindelijk wat het beste bij ons kind paste. Toen ik dat met school heb besproken konden zij ook beter met hem verder. Het was net alsof alle puzzelstukjes op zijn plaats vielen''

  

 Kent u de verschillen en overeenkomsten tussen dyslexie, dyscalculie én NLD?

Bestel HIER een groot formaat POSTER over leerstoornissen

 

Bestel extra het NLD-kwartet of de uitgave NLD op de basisschool met behandelplan

 

 U kunt HIER de documentaire over NLD bekijken

 

 

Hebt u altijd al willen weten waarom u overal verdwaalt? En waarom u de nieuwe magnetron alleen met een geschreven handleiding kunt begrijpen? Of waarom uw kind niets van rekenen snapt maar wel honderduit praat? Waarom het snelle praters zijn en langzame doeners? Lees dan ‘Welkom bij De Taalclub’. Deze uitgave zal binnenkort verschijnen en heet:

  

Welkom@detaalclub, Over taaldenkers in een beeldcultuur. De typerende ontwikkeling bij een non-verbale leerstoornis, NLD

Dr Annemaaike M.H.L. Serlier-van den Bergh Klinisch Neuro Psycholoog BIG & Stella Braam, onderzoeksjournalist. 

Wilt u begrijpen waarom sommige kinderen van jongs af aan al zo goed kunnen praten maar het doen uitstellen? Waarom sommige een talenknobbels hebben maar ook een rekendeuk? Waarom ze zovaak verdalen en informatie die ze zien maar niet willen onthouden? Ten onrechte kunt u denken dat anderen het beter kunnen of het beter hebben, dat er sprake is van ADHD of mensen nog steeds denken dat er sprake is van autisme? De moeite waard om na te gaan wat er echt aan de hand is; niet om de diagnose maar om de aanpak. 

 

 ‘’Taal is jullie kracht maar let op, het is ook jullie valkuil. Niet alles is met taal op te lossen.Maar wel veel.’’

 

 

Verwachtte publicatie: De auteurs beschrijven de ontwikkeling van een talig leven. Door hun uitleg wordt duidelijk wie ze zijn en wat ze kunnen. Door de vele tips en praktijkvoorbeelden is dit een uniek document. Welkom@detaalclub is een uitgave die gepubliceerd gaat worden en gaat over Taaldenkers in een  beeldcultuur. Houdt u deze website in de gaten? U kunt ook een mail sturen naar welkom@knp-praktijk.nl Wij mailen u als de uitgave gereed is. U kunt ook mailen als u een lezing wilt boeken bij een of beide auteurs of als u een workshop hierover wenst. Contactformulier

 

Welkom bij De Taalclub! De wereld van ‘talige’ mensen. De succesvolle journalisten, schrijvers, presentators en cabaretiers, het gezelschap van vlotte schrijvers en praters die met taal lijken te goochelen. 

Hun startknop is taal. Hun stopknop is zien en doen. Misschien hebt u ook zo’n kind dat honderduit praat en sterk is in taal. Een echte talenknobbel die in de war raakt wanneer hij of zij iets moet nadoen wat u hem voordoet. Een kind dat wel over een puzzel wil praten maar ' m niet wil leggen. Dat in groep 1 al tegen de juf zei: 'Ik wil niet knjippen, niet pjakken en niet pjikken.' Iemand die het liefst in een hoekje met een boekje zit. Herkent u dit? Dan heten wij u welkom bij De Taalclub. 

Succesvolle schrijvers, zeker. Maar niet alle leden van De Taalclub schoppen het zo ver. Helaas is er ook veel dat deze taaldenkers niet kunnen. In elke klas zit minstens één kind dat talig zo sterk is. Uit het promotie-onderzoek van Dr Serlier-van den Bergh bleek dat zeker 5 procent van de basisschoolleerlingen in Nederland eenzijdig talig is. Zij hebben een leerstoornis die ‘Nonverbal Learning Disability' wordt genoemd, afgekort ‘NLD’. Deze kinderen (evenveel jongens als meisjes) leren hoofdzakelijk door te horen en te praten maar minder goed door naar iets te kijken en het tegelijkertijd te moeten nadoen. Leren fietsen en/of zwemmen bijvoorbeeld kan lastig voor ze zijn, het aanleren duurt lang. Of ballet. De pasjes die de docent voordoet krijgen ze niet onder de knie. 

Praters zijn het, geen doeners. Onhandig in velerlei opzicht. Ook op school krijgen zij problemen, vooral met rekenen. Ze begrijpen echte niet wat ze aan het doen zijn terwijl ze lezen als de beste. Je mag blij zijn als ze hun nieuwe klaslokaal op tijd kunnen vinden. Zelfs op school kunnen ze verdwalen. Hun oriëntatievermogen is gebrekkig. Waar ze geweest zijn onthouden ze echt niet in één keer. 

Zij kijken de kat uit de boom, want elke nieuwe situatie maakt ze onzeker. En vrienden maken? Ze willen niets liever, maar hoe doe je dat? Contact maken met leeftijdsgenootjes lukt niet goed en het gebeurt dat zij al jong ontgoocheld raken. ‘’Hoe doe je dat?’’ Vanwege de beeldcultuur worstelen steeds meer taaldenkers met het leven. Het onderwijs en de leefwereld worden steeds visueler. Leden van de Taalclub bezwijken in de visuele ‘’je-snapt-het-beeld-wel’’ kijkcultuur. ‘Ik kijk maar half naar de film, ik luister eigenlijk naar wat ze zeggen.’   

De leerstoornis NLD die in verschillende gradaties kan voorkomen, is in Nederland nog onvoldoende bekend. NLD is op leergebied het tegenovergestelde van dyslexie, de taalstoornis die mensen vaak wel kennen. Kinderen met dyslexie zijn visueel sterk, maar ondervinden problemen met de taal. Met de juiste begeleiding vinden zij hun weg en dat geldt óók voor kinderen met NLD. Daarom biedt dit boek hoop: met de juiste aanpak kunnen de talenknobbels het optimale uit zichzelf halen.

 

Welkom@detaalclub is ontstaan dankzij samenwerking tussen dr. Annemaaike Serlier-Van den Bergh en Stella Braam. Serlier-Van den Bergh is klinisch neuropsycholoog en in Nederland de expert op dit terrein. Zij heeft vele kinderen gezien en onderzocht. In haar praktijk komt zij dagelijks in contact met hen en hun ouders. 'Ik weet hoe nodig deze informatie is,’ zegt Serlier-Van den Bergh. Haar uitspraak over de basisaanpak voor personen met NLD ‘eerst het praatje en dan pas het plaatje’ is intussen een begrip geworden in onderwijsland. Braam op haar beurt is onderzoeksjournaliste en heeft zelf NLD. Zij ondervindt deze 'beperking’ nog dagelijks aan den lijve. 'Ik ben goed in taal maar daarmee heb je ook alles gezegd.'

Dit boek is niet bedoeld om het zoveelste label of etiket aan te brengen. ''Het gaat niet om de diagnose maar om de aanpak en het kweken van begrip'' geeft Dr. Serlier-Van den Bergh aan. Wij hebben een helder doel: deze leerstoornis voor een breed publiek toegankelijk maken zodat de kinderen, jongeren en volwassenen met NLD  - de taaldenkers in een beeldcultuur - worden herkend en bijgestaan. Het doel is het verder kunnen ontplooien en inzetten van hun talent.  

Wat staat u te wachten? Aan de hand van ervaringen van ouders met hun kinderen met NLD gidsen wij u door het land der Taaldenkers. We beginnen met de moeder van Olivier. Over hoe anders hij was als baby, peuter en kleuter. Gevolgd door de vader van Eva, het meisje op de basisschool dat óók lid is van de Taalclub. De moeder van Han op haar beurt verschaft een beeld van taaldenkers op de middelbare school. En dan Sanne, hoe het haar als studente met NLD verging. Mede-auteur Stella Braam vertelt waar zij tegenaan loopt als volwassene met NLD. Dr. Annemaaike Serlier-Van den Bergh legt uit wat NLD is en wat nodig is om deze kinderen en jongvolwassenen te begeleiden.

 

Uiteraard verschaffen we handige tips die u direct in de praktijk kunt toepassen. 

Welkom bij De Taalclub! De typerende ontwikkeling bij een non-verbale leerstoornis, NLD. 

 

Training voor leerkrachten & hulpverleners NLD-screening