Voordelen onderzoek

 Wanneer is een onderzoek naar de verbale leerstoornis, dyscalculie nodig?

  • De meeste schoolvakken gaan goed maar rekenen en wiskunde blijven fors achter. (''Hoe kan het dat alleen rekenen niet gaat?")
  • Bij rekenen wordt de procedure vergeten, ook al ging die voorheen wel goed. (''Oeps, hoe zat dat ook al weer?'')
  • Het onthouden van het talig rekenen (algebra, met getallen) gaat voortdurend moeizaam. (''Ik draai getallen om, ze zeggen me niets, ik heb er geen beeld bij'').

Wat is het voordeel van een onderzoek?

  • Door de verplichte invoering van de rekentoets worden reken-niveau's vastgesteld die bij falen de doorstroom in het middelbaar onderwijs kunnen belemmeren. Onderzoek naar waar het probleem ligt, geeft richting voor de start van remediering.
  • Bij vaststelling van Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie kan en mag het protocol voor BAO-SBO-SO of VO gevolgd worden door de school.
  • Het leren-leren bij dyscalculie kent een hele specifieke volgorde en aanpak. Deze wordt aan de ouder(s) en leerling uitgelegd en getoond.