NeuroGene and Lifestyle

Neurogenetische lifestyle behandeling

voor neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

https://lh5.googleusercontent.com/AiA6dnY7q9X_7Ponw8gn5S6afzskczSDhqKWfO_8BhT5Ri4IQ8hGtaUF7hKDgDJjuoqyGfVprxB16MqtzBYLDDZU6oOAT3tMvtKw-IMTx2pvy_MG3-L96lXoXtVOI2_sN3fVECVe

U loopt met uw zoon met autisme die ook ADHD heeft en met uw dochter die NLD heeft en een terugkerende depressie, door de supermarkt, U kijkt naar uw NeuroGene-Lifestyle VitalApp en ziet precies welke boodschappen U wel en niet voor uw zoon en dochter moet doen. Door zijn autisme wilde hij de deur niet meer uit en zit hij te veel op zijn stoel achter zijn computer; hij at ook teveel en te eenzijdig. U wist niet hoe zijn levensstijl te veranderen; hij werd obees. Uw dochter kwam nadat ze dacht dat niemand haar vriendin wilde zijn, in een depressie terecht en wilde niets meer doen en niets meer eten; ze werd te dun. Welke boodschappen haalt u dan in huis? Hoe helpt U als ouders hen bij hun leefstijl? Dankzij het unieke en persoonlijke  neurogenetisch profiel weet u welke boodschappen het best passend zijn en welke leefstijlveranderingen nodig en haalbaar zijn. U kunt eten en drinken aanschaffen waarvan u weet dat die goed zijn voor de mentale en fysieke gezondheid van uw kind. Dankzij het neurogenetisch DNA profiel wordt inzichtelijk bij wie een kort en intensieve specialistische lifestyle interventie effectief zal zijn.

 

 

Doelstelling

Verkorten reguliere trajecten door gepersonaliseerde uitkomsten van onderzoek te koppelen aan een concrete eHealth aanpak bij de meest voorkomende diagnosegroep in de jeugdzorg: de neurobiologische ontwikkelingsstoornis.  

Jeugdigen met de neurobiologische ontwikkelingsstoornis; autisme (ASS), aandacht- en concentratiestoornissen (AD(H)D) en de andere gespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis NLD (nonverbale leerstoornis), krijgen meer dan gemiddeld in hun leven te maken met dysthyme periodes, cyclisch depressieve episodes en angst en paniekaanvallen waardoor hun leven ernstig ontwricht raakt en specialistische behandeling bij de Mutsaersstichting noodzakelijk is. Daarnaast is er een te forse toename aan obesitas onder jeugdigen met forse mentale en fysieke klachten als gevolg. Door disbalans en eenzijdigheid komt ontsporing vaker voor.

Tot op heden is er nog geen complete interventie geweest die zowel het mentaal alsmede het  somatisch functioneren integreert in één behandeling. Deze kortdurende en hoogspecialistische interventie is uniek voor de jeugdzorg die gericht is korte en doelmatige zorg. Bij meer dan de helft van de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen is lifestyle problematiek verbonden aan de klachten. Als de neurogenetische - lifestyle relatie betrokken wordt in het behandelplan kan kortdurend en efficidenter behandeld worden. 

De interventie richt zich op het behandelen van disfunctionele mentale en lifestyle patronen die een gezond psychisch en fysiek functioneren in de weg staan.  Een op het individuele -  genetisch-bloedwaarden en neuropsychologisch - profiel afgestemde interventieplan van 6 maanden heeft een nametingen waardoor effect en doelmatigheid zichtbaar wordt. Door middel van de  innovatieve NeuroGene & Lifestyle vitaliteits app, zijn de persoonlijke en praktische adviezen dagelijks te monitoren.