Vragenlijsten

Geachte ouder(s), leerkracht en/of hulpverlener,

Naar aanleiding van de met u gemaakte afspraak dat screenend en richtinggevend voor-onderzoek plaats zal vinden wordt u gevraagd de volgende vragenlijsten in te vullen. Dit kunt u doen door op de diverse links te klikken. U komt dan terecht in  een beveiligde omgeving. Wilt u niet vergeten om alle vragenlijsten in te vullen.

 

Vragenlijst alleen voor ouders:

OA: Ontwikkelings Anamnese (vroeger naar nu)

FA: Fysieke Anamnese (over de afgelopen 3 maanden)

 

Vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en hulpverleners:

LS-Q: Leer Stijl Quotient vragenlijst

EF-Q: Executief Functioneren Quotient vragenlijst deel 1

EF-Q: Executief Functioneren Quotient vragenlijst deel 2

SE-Q: Sociaal-emotioneel Quotient vragenlijst

 

Nadat u alle lijsten heeft ingevuld wordt de uitslag hiervan persoonlijk door Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh, klinisch neuropsycholoog BIG specialist, met de ouder(s) besproken.