Volw 18+

Neuropsychologisch onderzoek en ondersteuning bij volwassenen vanaf 18 jaar

Vermindering van disbalans: verbetering kwaliteit van leven

 

Verwijsbrief

Voor onderzoek en/of kortdurende behandeling is een verwijsbrief nodig. U kunt  HIER verwijsbrief volwassenen downloaden  en door uw huisarts laten ondertekenen. U stuurt een pdf van de ondertekende verwijsbrief naar welkom@knp-praktijk.nl . U ontvangt daarna afspraak voor een (telefonisch) consult en/of onderzoek.

 

Contactformulier

Wilt u nadat u met de verwijsbrief naar de huisarts gaat, alvast uw gegevens via het contacformulier invullen. We houden dan alvast rekening met uw aanmelding. U kunt uw gegevens invullen via dit Contactformulier

 

Meerwaarde

De meerwaarde van een neuropsychologisch onderzoek is dat u meer inzicht krijgt in uw sterke en minder sterke kanten. Dit maakt vaak veel duidelijk, zowel voor u als voor uw omgeving. Verbeterprocessen kunnen daarop worden afgestemd.

Veel voorkomende vragen bij neuropsychologisch onderzoek zijn:

Hoe komt het dat ik mijn aandacht er niet goed bij houden? Hoe komt het dat ik zoveel vergeet en kwijtraak? Waarom kan ik de route die ik al vaak gereden heb maar niet onthouden? Hoe komt het dat ik talig informatie kan onthouden maar visueel nauwelijk. Ik heb vaak last van stemmingswisselingen en moeite met slapen, wat kan ik daaraan doen? 

 

Zorgverzekeraar

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u de verwijsbrief nodig. Met de meeste zorgverzekeringen is een contract afgesloten voor de de vergoeding van uw zorg. U kunt hier nagaan  ''Vergoeding zorgverzekering'' of u zorgverzekering erbij staat.

U kunt een onderzoek of behandeltraject ook particulier aanvragen (zonder vergoeding zorgverzekeraar). 

 

Onderzoeksgebied

U wilt onderzoek en/of ondersteuning op het gebied van:

ð       Disbalans in het denken of studie/werk/vrije tijd waardoor uitval dreigt; zingevingsvragen al dan niet nav:

ð       Persoonlijkheid (cluster C: vermijdend of afhankelijk)

ð       Aandacht-concentratie en/of gedrag (impulsregulatie/planning-organisatie/info-verwerking)

ð       Depressie / dysthym / toenemende somberheid of prikkelbaarheid

ð       Angst en paniek zonder obsessief-compulsiviteit (drang/dwang)

ð       Overige ontwikkelingsproblematiek ontstaan vanuit de kinderleeftijd (communicatie, hechting)

ð       Pervasief, andere manier van zijn, moeite contactname, prikkelgevoelig (ASS spectrum)

ð       Somatoforme klachten (medisch onverklaarbare symptomen, slapen, hoofd-buik; intolerant)

ð       Overige vragen; nader specialistisch onderzoek en beeldvorming nodig of second opinion

ð       Diagnostiek; algemeen/breed ter bepaling insteek (vervolg) behandeling