Screening VLD/NLD

Welkom op Donderdag 11 mei 2017

9.00 - 12.30 uur KNP Praktijk. High Tech Campus 41 Eindhoven

98,00 ex btw, incl. training en advies + compleet NLD-screeningspakket ter waarde van 75,-

Kleine persoonlijke groepen, minimaal 5 en maximaal 15 personen. Inschrijven via KNP Trainingen

Uitleg en oefeningen met VLD-NLD schalen ten behoeve van de diagnostiek en interpretatie.

 

Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh; auteur van de NLD-schalen en leerboeken

‘’Er zijn twee type leerstoornissen, een verbale leerstoornis (VLD) of een non-verbale leerstoornis (NLD). De meest bekende verbale leerstoornis is dyslexie, daar is veel over bekend. Minder bekend is de non-verbale leerstoornis. Die personen zijn sterk in taal en hebben veel moeite met visueel-ruimtelijke informatie. Als ze de weg willen vinden, hebben ze taal nodig. Geef ze straatnamen en getallen, dat is hun taal.‘’

Iedereen mag de NLD-schalen afnemen. Het interpreteren vraagt om training. Bij de NLD-screening leren professionals de afname en scoring en ontvangen ze het screeningspakket. Leerlingen die goed zijn in lezen en veel moeite hebben met rekenen zijn de risicogroep! De screening bepaalt de kans op een Non-verbale of Verbale leerstoornis; goed om te weten!

NLD schalen

 

 Kent u de verschillen en overeenkomsten tussen dyslexie, dyscalculie én NLD? 

Bestel HIER een groot formaat POSTER over leerstoornissen

 

Geachte geïnteresseerde in het KNP diagnostiek programma,

 

‘’De NLD-schalen screenen het risico op de aanwezigheid van een non-verbale leerstoornis. Een non-verbale leerstoornis is een neuropsychologische stoornis die ontstaat door een onevenwichtige ontwikkeling van hersenfuncties. Kinderen met NLD ontwikkelen zich auditief en verbaal veel sterker dan visueel en tactiel. Hierdoor ontstaat het volgende specifieke patroon van vaardigheden en tekorten. Vaardigheden: goede geluidswaarneming, goed auditief en verbaal geheugen, goede herhaling van verbale informatie, sterk verbaal associatievermogen en een grote verbale output. Tekorten: slechte verwerking van nieuwe en complexe informatie, onvoldoende begrip van inhoud, moeite met ingewikkelde denkprocessen, slecht inzicht in oorzaak- gevolgrelaties. Dit ontwikkelingspatroon heeft grote invloed op de leerprestaties en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Afname van de NLD is met name geïndiceerd bij kinderen met een voortschrijdende rekenachterstand en problemen met begrijpend lezen, terwijl technisch lezen en spelling wel vooruit gaan. Ook een stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling kan wijzen op de aanwezigheid van NLD. Vroege onderkenning van NLD maakt interventie mogelijk. De NLD-schalen helpen u bij het tijdig opsporen van kinderen met NLD problematiek.’’

Tijdens deze workshop ontvangt u persoonlijk inzicht in personen die sterk zijn in taal maar moeite hebben met de visuele informatieverwerking. Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh is specialist op het gebied van NLD (Non-verbale leerstoornis) en noemt ze de Taaldenkers. Taal is hun kracht maar tegelijkertijd hun valkuil; niet alles is met taal op te lossen. Aan de hand van de NLD-screenings-schalen en informatie over de ‘’Taaldenkers in een beeldcultuur’’ ontvangt u inzicht in hoe talig sterke personen zich van peuter tot volwassenen ontwikkelen.  Leer ze (her)kennen en begrijpen.

 Inclusief

  • Uitleg en training onderzoek dmv de non-verbale leerstoornis NLD-schalen en NLD criteria; persoonlijk profiel
  • De invloed herkennen van taaldenkers in een beeldcultuur; casuïstiek voorbeeld besprekingen
  • Inclusief de NLD-screeningspakket 

Informatie over het NLD-kwartet en NLD theorie en aanpak in het  basisschool met behandelplan

   NLD kwartet                            NLD theorie en aanpak

 

U kunt HIER de documentaire over NLD bekijken

 

                                                                         Leerstoornissenposter

 

 Kent u de verschillen en overeenkomsten tussen dyslexie, dyscalculie én NLD? 

Bestel HIER een groot formaat POSTER over leerstoornissen