NLD onderzoek

De Non-verbale leerstoornis in ontwikkeling

 

Personen die reeds de diagnose NLD hebben en die een WISC III Verbaal sterker (VIQ) zijn en Performaal zwakker (PIQ) worden opnieuw onderzocht met de WAIS IV NL om na te gaan of het verbaal - permaal verschil groter of kleiner is geworden. Daarnaast wordt middels vragenlijsten nagegaan of er in de loop van de ontwikkeling sprake is van angst en/of paniek en of depressieve stemming.