NLD bij volwassenen

Aanmelden voor NLD HER onderzoek?

U kunt u aanmelden voor NLD (vervolg)onderzoek als u:

  1. 18 jaar of ouder bent met de diagnose NLD (Non-verbale leerstoornis, NLD)
  2. Vroeger, voor uw 18de jaar, een WISC III onderzoek heeft gehad én de onderzoeksgegevens door kunt sturen. 

Voldoet u aan deze 2 criteria? U kunt dan een mail sturen naar NLDheronderzoek@gmail.com

Heeft u naar aanleiding van de diagnose NLD klachten en/of een hulpvraag?

  1. Sociaal-emotioneel moeite met afstemmen en begrijpen van andere mensen
  2. U heeft last veel angst en/of paniek en/of dysthyme klachten of depressieve episode

Na de ondertekening van de verwijsbrief door de huisarts (de verwijsbrief kunt u HIER vinden) kunt u deze mailen naar KNPpraktijk@protonmail.com (secure email)

Nadat wij uw verwijsbrief binnen hebben kunt u uw gegevens doorgeven via het: Contactformulier

 

De Non-verbale leerstoornis op de lange termijn

Achtergrond van het onderzoek

In het verleden heeft u een klinisch neuropsychologisch onderzoek gehad bij KNP praktijk. Naar aanleiding van de uit dat onderzoek verkregen informatie is bij u de diagnose NLD (Nonverbal Learning Disability) gesteld. Bij personen met een non-verbale leerstoornis is er een groot verschil tussen hun verbale en performaal (handelend) vermogen. Daarnaast ondervinden zij vaak problemen in het executief (uitvoerend) functioneren. Problemen met het executief functioneren vertalen zich bij personen met NLD vaak naar onder andere moeite met plannen en initiatief nemen. Tot op heden is het nog niet bekend hoe het verschil tussen het verbale en performale IQ en de problemen met executief functioneren zich ontwikkelen in de volwassenheid.

Doel van het onderzoek

Het doel van deze studie is (1) om te onderzoeken of de kloof tussen het verbale en performaal vermogen bij mensen met NLD groter of kleiner wordt of gelijk blijft en (2) of de problemen met executief functioneren blijven bestaan of afnemen in de volwassenheid. De uitkomst van dit onderzoek is voor u en anderen van belang om meer inzicht en kennis te verkrijgen over het verloop van NLD in de volwassenheid. Deze kennis kan vervolgens gebruikt worden om gerichter hulp te bieden en informatie aan ouders te geven over de prognose van hun kind.

Procedure

Het onderzoek zal gehouden worden op de KNP Praktijk te Eindhoven, in de periode tussen april 2018 en juni 2018. Tijdens het onderzoek zullen de WAIS-IV, een ongeveer 2 uur durende intelligentietest voor volwassenen, en een vragenlijst over executief functioneren, de BRIEF, afgenomen worden. Aan de hand hiervan zullen uw huidige Verbale en Performale IQ en een profiel van executief functioneren worden vastgesteld. Daarnaast zullen wij u vragen om voorafgaand aan het onderzoek een algemene NLD- vragenlijst (de NLD-schaal 18+) in te vullen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De gegevens die in dit onderzoek verzameld worden, worden gebruikt voor een masterthesis en voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens, en uw anonimiteit blijft onder alle omstandigheden gewaarborgd.

Kosteloos

U ontvangt binnen een week na het onderzoek uw persoonlijke testresultaten met daarbij een korte uitleg hun betekenis. Indien u daar prijs op stelt, ontvang u te zijner tijd een samenvatting met de algemene resultaten van het onderzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek.

Vrijwilligheid

Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt dan ook op elk moment gedurende het onderzoek uw deelname stopzetten. U bent in geen geval verplicht de hierboven beschreven procedures af te ronden. Tevens kunt u tot 24 uur na het onderzoek uw deelname alsnog intrekken. Als u uw deelname staakt of intrekt, worden alle verzamelde gegevens definitief verwijderd.

Betrokkenheid Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh

Wij achten het van belang om te benadrukken dat, hoewel de onderzoekers onder de supervisie en toezicht staan van Dr. A.M.H.L. Serlier-van den Bergh, deelnemers niet met haar in contact zullen komen. Het wetenschappelijk onderzoek staat onder haar supervisie vanwege haar functie als Assistant Professor verbonden aan de Universiteit van Maastricht.

Zodra u vragen heeft rondom psychische klachten die u ervaart, dan kunt u een beroep op haar doen vanuit haar functie als Klinisch Neuro psycholoog BIG. Dit kan pas nadat zij een verwijsbrief van u heeft ontvangen van uw huisarts onder vermelding van specialistische klinisch neuro psychologische BIG zorg met de specifieke reden of klachtomschrijving, hulpvraag. Nadat u een ondertekende verwijsbrief van de huisarts in uw bezit heeft, maakt u een pdf en mailt u deze naar KNPpraktijk@protonmail.com (secure e mail). Daarna kunt u het contactformulier invullen op haar website www.knp-praktijk.nl Na ontvangst zal dan een afspraak met u worden ingepland.

Vragen die te maken hebben met het wetenschappelijk onderzoek, zullen door de wetenschappelijke medewerkers, indien mogelijk, worden beantwoord.

Moet u nu direct beslissen?
Daar de onderzoekers er veel belang aan hechten dat uw beslissing tot deelname weloverwogen is, zullen zij pas één week na verzending van deze informatiebrief per mail contact met u opnemen over eventuele deelname. Mocht u op dat moment nog niet geheel zeker zijn, dan is dat vanzelfsprekend geen probleem. De onderzoekers zullen dan wederom na een week contact met u opnemen.

Mocht u na deze tweede week nog geen uitsluitsel kunnen geven, dan zullen de onderzoekers u noteren als non-participant. Mocht u op een later moment nog besluiten dat u wil deelnemen aan het onderzoek, dan is dat uiteraard mogelijk.

Indien u instemt met het onderzoek, verzoeken wij u vriendelijk het bijgevoegde toestemmingsformulier ondertekend mee terug te zenden. Daarna zullen wij contact met u opnemen voor het inplannen van een geschikte datum.

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag.

Met vriendelijke groet,
KNP Praktijk, Klinische Neuro Psychologie

Contactgegevens onderzoekers
Christine Ha & Ruth Berkers; Psychologen i.o
KNP Praktijk Eindhoven, High Tech Campus 41  5656 AE Eindhoven

www.nld-onderzoek.nl
nldheronderzoek@gmail.com

 

 

  

Dit onderzoek maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoekstraject. Uw gegevens zullen, na uw toestemming, anoniem verwerkt worden om de ontwikkeling van personen met NLD beter in kaart te brengen. Informatie over NLD wetenschappelijk onderzoek en NLD onderzoek bij kinderen en jongeren.