NLD Lotgenotenmiddag

maandag 12 november

of 10 december 14-17.00 uur

(H)erkenning van de non-verbale leerstoornis

Voor personen die de diagnose NLD hebben en voor de omgeving die er meer van wil weten.  

Komt u ook naar de NLD Lotgenoten middag?

 

Locatie: KNP Praktijk, High Tech Campus 41 Eindhoven

Bijdrage in de kosten: 75 euro per persoon

Herkent u het? Teveel praten en moeite met het doen. Moeite met studie, stage en werk maar heel goed zijn in het verwoorden? Wilt u weten hoe anderen omgaan met problemen die zij tegenkomen? U krijgt ook deskundig advies, tips and tricks en informatie om mee naar huis te nemen. Wilt u erbij zijn? Kom dan naar de lotgenoten middag alleen of samen met iemand die u na(bij) staat. U kunt zich aanmelden via Contactformulier

In afwachting van uw komst,

Met vriendelijke groet,

Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh,

Klinisch Neuro Psycholoog BIG specialist; Assistant Professor Maastricht University, Psychology and Neuroscience.