Studiedag NLD in het onderwijs

 

NLD in het onderwijs

Dr Annemaaike Serlier-van den Bergh, Klinisch Neuro Psycholoog BIG

Assistant Professor Maastricht University,Faculty of Psychology and NeuroscienceKlin.neuropsychology@gmail.com

Studiedag NLD in het onderwijs.

(H)erkenning van de non-verbale leerstoornis met plan van aanpak.

Voor onderwijzers, begeleiders en hulpverleners,  ideaal voor samenwerkingsverband

Herkent u de leerling die veel aan het praten is maar niet tot handelen overgaat. De leerling die direct een vraag stelt wat hij moet doen nadat u uitleg hebt gegeven? De leerling die snel kan lezen maar echt niet begrijpt waar het over gaat bij het rekenen? Wellicht heeft die leerling een NLD leerprofiel. Wilt u weten hoe daarmee om te gaan en hoe de leerling het beste te begeleiden is?

Er zijn twee typen leerstoornis; een verbale en een non-verbale leerstoornis. Dyslexie is een bekende verbale leerstoornis. Het omgekeerde – NLD – is veel minder of soms zelf niet bekend. Volgens wetenschappelijk onderzoek komt bij 5% van de jongeren NLD voor; potentieel in iedere klas 1 jongere. Als ze niet (h)erkend worden en niet worden ondersteund, kunnen er forse leer- en sociaal-emotionele problemen met dreigende schooluitval ontstaan. Om leerkrachten en hulpverleners bij te staan wordt deze studiedag ‘’(H)erkennen van NLD’’ praktisch tips en adviezen georganiseerd.

Uw docent Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh, Klinisch Neuro Psycholoog BIG specialist Kind & Jeugd; Assistant Professor Maastricht University, Psychology and Neuroscience.

Tarief 1995,- ex btw, reiskosten, Incl: voorbereiding, uitwerking onderwijsvragen, inclusief Dé NLD Docentenwijzer + NLD-schalen pakket; handleiding + NLD-schalen + profielbladen.

Dr  Annemaaike Serlier-van den Bergh, welkom@knp-praktijk.nl

Heeft mijn leerling een NLD LEERPROFIEL ?

  • Gebruik de NLD-schalen !

  • Dit pakket ontvangt u bij de studiedag NLD in het onderwijs.

Programma: 10 – 16.30

Datum in overleg. Voorafgaand aan de studiedag kunnen onderwijzers en begeleiders hun vragen mailen naar: klin.neuropsychologie@gmail.com

U ontvangt: Uitleg NLD; wat is het en wat is het niet?

Welke typerende kenmerken hebben leerlingen met NLD ?

De 'NLD-leerling; 'passend- en regulier onderwijs of speciaal onderwijs?

Welke aanpak is het meest effectief en nodig met welke onderwijsfaciliteiten?

Welke leermethode past het best bij een leerling met NLD?

Casuïstiek en video voorbeelden, interactieve oefeningen  

Leren herkennen en screenen mbv NLD-schalen, praktijkgerichte oefening

Basis aanpak en mogelijkheden bij een voorbeeld leerling van uw school.

 

 

NLD Lotgenotenmiddag:

Maandag 12 november

of 10 december 14-17.00 uur

(H)erkenning van de non-verbale leerstoornis

Voor personen die de diagnose NLD hebben en voor de omgeving die er meer van wil weten.  

Komt u ook naar de NLD Lotgenoten middag?

 

Locatie: KNP Praktijk, High Tech Campus 41 Eindhoven

Bijdrage in de kosten: 75 euro per persoon

Herkent u het? Teveel praten en moeite met het doen. Moeite met studie, stage en werk maar heel goed zijn in het verwoorden? Wilt u weten hoe anderen omgaan met problemen die zij tegenkomen? U krijgt ook deskundig advies, tips and tricks en informatie om mee naar huis te nemen. Wilt u erbij zijn? Kom dan naar de lotgenoten middag alleen of samen met iemand die u na(bij) staat. U kunt zich aanmelden via Contactformulier

In afwachting van uw komst,

Met vriendelijke groet,

Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh,

Klinisch Neuro Psycholoog BIG specialist; Assistant Professor Maastricht University, Psychology and Neuroscience.